امیرحسین


مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: خوشحال
امیرحسین

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

امیرحسین تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

امیرحسین
امیرحسین
میشه بگین که وقتی قند خون رو اندازه میگیریم باید از نوک انگشت سبابه گرفت چرا؟؟؟؟{-14-}
میشه بگین که وقتی قند خون رو اندازه میگیریم باید از نوک انگشت سبابه گرفت چرا؟؟؟؟{-14-}