فرناز


مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: قبراق
فرناز
0000-00-00
f - مجرد
اسلام
اصفهان
دکترا و بالاتر
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

فرناز تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]