shadi


مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: مهربان
shadi
1369-09-22
f - مجرد
اسلام
تهران
پزشکی
دکترا و بالاتر

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

shadi تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]