azi


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
azi
1370-11-01
f - متاهل
اسلام
مرکزی
پزشكي
دکترا و بالاتر
دانشجو
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

azi تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]