Bahamin


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
Bahamin
1372-05-09
f - مجرد
اسلام
خراسان رضوی
پزشکی
دکترا و بالاتر
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

Bahamin تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]