امیرکاخکی


مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: کتک خورده
امیرکاخکی
0000-00-00
m - مجرد
اسلام
خراسان رضوی
پرستاری-مدیریت اجرایی
فوق لیسانس
کارمند
وزن: 90 - قد: 183
رفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

امیرکاخکی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]