fatemeh


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
fatemeh
1369-12-13
f - مجرد
یزد
دکترا و بالاتر
medical student

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

fatemeh تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]