عيسي دلدار


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
عيسي دلدار
1360-03-01
m - متاهل
خراسان رضوی
پرستاري
لیسانس
پرستار

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

عيسي دلدار تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]