محمد اکبری


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
محمد اکبری
1366/03/20
m - مجرد
اسلام
خوزستان
پزشکی
دکترا و بالاتر
دانشجو-کارمندشرکت ملی حفار ی
وزن: 82 - قد: 178
معاف
نمی کشم
سامسونگ گلگسی ایس

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

محمد اکبری تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]