hossein


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
hossein
1373-03-24
m - مجرد
اسلام
اصفهان
دندانپزشکی
دکترا و بالاتر
دانشجو
وزن: 94 - قد: 187
معاف
نمی کشم
galaxi

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

hossein تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]