dr_azma - شبکه پزشکی فیس طب
دکتر آزما

پژوهشگر .نویسنده.مدرس دانشگاه . پزشک [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
دکتر آزما
1352-02-21
m - متاهل
اسلام
تهران
طب سالمندی
دکترا و بالاتر
پزشک
وزن: 85 - قد: 165
معاف
نمی کشم
95

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

دکتر آزما تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]