رمضان.jpg وایبر.jpg پ.jpeg تشخیص ادم ریوی.jpg
marjan


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
marjan
1370 امتياز
فعال
1371-04-15
f - مجرد
اسلام
پزشکی
دکترا و بالاتر
دانشجو

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

marjan تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

marjan
marjan
سلام دوستای عزیزῳمیخام زبان تخصصیمو تقویت کنم کسی میتونه راهنماییم کنه که چی بخونم؟؟
سلام دوستای عزیزῳمیخام زبان تخصصیمو تقویت کنم کسی میتونه راهنماییم کنه که چی بخونم؟؟


marjan
marjan
جاذبه ی سیب،آدم رابه زمین زد...ῳوجاذبه ی زمین سیب را...ῳفرقی نمیکند،سقوط ،سرنوشت دل دادن به هرجاذبه ای غیرازخداست.ῳبه جاذبه ای می اندیشم که پروازم میدهد.ῳخدا...
جاذبه ی سیب،آدم رابه زمین زد...ῳوجاذبه ی زمین سیب را...ῳفرقی نمیکند،سقوط ،سرنوشت دل دادن به هرجاذبه ای غیرازخداست.ῳبه جاذبه ای می اندیشم که پروازم میدهد.ῳخدا...


marjan
marjan
برای پخته شدن کافیست هنگام عصبانیت ازکوره درنروید...
برای پخته شدن کافیست هنگام عصبانیت ازکوره درنروید...


marjan
marjan
ازشنبه درون خودتلنبارشدیم، تاآخرپنج شنبه تکرارشدیم
خیرسرمان منتظر دیداریم، جمعه شدولنگ ظهر بیدارشدیم
ازشنبه درون خودتلنبارشدیم، تاآخرپنج شنبه تکرارشدیم
خیرسرمان منتظر دیداریم، جمعه شدولنگ ظهر بیدارشدیم