doctor


مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: شاد
doctor
0000-00-00
m - مجرد
اسلام
چهارمحال و بختیاری
دکترا و بالاتر
نرفته ام

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

doctor تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

doctor
doctor
اغا چرا هیشکی اینجا on نیست.عجبببببببببببببببببببببببببببببببببببببب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اغا چرا هیشکی اینجا on نیست.عجبببببببببببببببببببببببببببببببببببببب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


doctor
doctor
کنون رزم virus و رستم شنو

دگرها شنیدستی این هم شنو

که اسفندیارش یکی disk داد
بگفتا به رستم که ای نیکزاد

در این disk باشد یکی file ناب
که بگرفتم از site افراسیاب

برو حال می کن بدین disk هان!
که هم نون و هم آب باشد در آن

تهمتن روان شد سوی خانه اش
شتابان به دیدار رایانه اش

چو آمد به نزد mini tower اش
بزد ضربه بر دکمه power اش

دگر صبر و آرام و طاقت نداشت
.. [ادامه متن . . .]
کنون رزم virus و رستم شنو

دگرها شنیدستی این هم شنو

که اسفندیارش یکی disk داد
بگفتا به رستم که ای نیکزاد

در این disk باشد یکی file ناب
که بگرفتم از site افراسیاب

برو حال می کن بدین disk هان!
که هم نون و هم آب باشد در آن

تهمتن روان شد سوی خانه اش
شتابان به دیدار رایانه اش

چو آمد به نزد mini tower اش
بزد ضربه بر دکمه power اش

دگر صبر و آرام و طاقت نداشت
مران disk را در drive اش گذاشت

نکرد هیچ صبر و نداد هیچ لفت
یکی list از root دیسکت گرفت

در ان disk دیدش یکی file بود
بزد enter آنجا و اجرا نمود

کز ان یک demo گشت زان پس عیان
به فیلم و به موزیک و شرح و بیان

به ناگه چنان سیستمش کرد hang
که رستم در آن ماند مبهوت و منگ

چو رستم دگر باره reset نمود
همی کرد هنگ و همان شد که بود

تهمتن کلافه شد و داد زد
ز بخت بد خویش فریاد زد

چو تهمینه فریاد رستم شنود
بیامد که لیسانس رایانه بود

بدو گفت رستم همه مشکلش
وز ان disk و برنامه خوشگلش

چو رستم بدو داد قیچی و ریش
یکی دیسک bootable آورد پیش

یکی toolkit اندر آن disk بود
بر آورد آن را و اجرا نمود

همی گشت toolkit هارد اندرش
چو کودک که گردد پی مادرش

به ناگه یکی رمز virus یافت
پی حذف امضای ایشان شتافت

چو virus را نیک بشناختش
مر از boot sector بر انداختش

یکی ضربه زد بر سرش toolkit
که هر بایت ان گشت هشتاد bit

به خاک اندر افکند virus را
تهمتن به رایانه زد بوس را

چنین گفت تهمینه با شوهرش
که این بار بگذشت از پل خرش

دگر باره اما خریت مکن
ز رایانه اصلا تو صحبت مکن

قسم خورد رستم به پروردگار
نگیرد دگر disk از اسفندیار


دیدگاه · 1392/07/3 - 12:48 ·
5
doctor
doctor
زن توي اتاق زايمان زاييده
مرد از غم خرج بعد آن زاييده

با بچه نورسيده، حالا چه كنيم؟


بدبخت شديم، گاومان زاييده.
زن توي اتاق زايمان زاييده
مرد از غم خرج بعد آن زاييده

با بچه نورسيده، حالا چه كنيم؟


بدبخت شديم، گاومان زاييده.


دیدگاه · 1392/07/3 - 12:45 ·
doctor
doctor
دختر 13ساله دانشجوی پزشکی
آرمیتا فرید 13.5 ساله، جوانترین داوطلب کنکور سراسری92 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
دختر 13ساله دانشجوی پزشکی
آرمیتا فرید 13.5 ساله، جوانترین داوطلب کنکور سراسری92 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]