مسعود قریب مطلق


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
مسعود قریب مطلق
1372-07-21
m - مجرد
اسلام
فارس
پزشکی
دانشجو
وزن: 55 - قد: 166
نرفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

مسعود قریب مطلق تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]