پیمان


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
پیمان
1348-09-19
m - متاهل
اسلام
تهران
پزشکی
فوق لیسانس
پزشک
وزن: 90 - قد: 167
رفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

پیمان تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]