احسان رضاپور


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
احسان رضاپور
1358-07-07
m - مجرد
خوزستان
عمومی
دکترا و بالاتر
پزشک
وزن: 65 - قد: 167
رفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

احسان رضاپور تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]