Elham


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
Elham
72 امتياز
تازه کار
1371-08-01
f - مجرد
اسلام
اصفهان
physiotherapy

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

Elham تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

Elham
Elham
دلم کـــــــــــمی خدا میخواد…
کمی سکـــــــــــوت…
کمی دل بریدن میخواد…
کمی اشک…کمی آغوش آسمانی
کمی دور شدن از این آدمها…!
کمی رسیدن به خدا…
دلم کـــــــــــمی خدا میخواد…
کمی سکـــــــــــوت…
کمی دل بریدن میخواد…
کمی اشک…کمی آغوش آسمانی
کمی دور شدن از این آدمها…!
کمی رسیدن به خدا…


Elham
Elham
خون اهدا کنید .
مایعات خون از دست رفته تقریبا 24 ساعته جبران میشه بقیه عناصر موجود در خون هم تقریبا 8 هفته برای جبران زمان لازم دارند یعنی هر 8 هفته یکبار شما میتوند خون اهدا کنید ( مردان 6 بار در سال و خانم ها 4بار ).
خون اهدا کنید .
مایعات خون از دست رفته تقریبا 24 ساعته جبران میشه بقیه عناصر موجود در خون هم تقریبا 8 هفته برای جبران زمان لازم دارند یعنی هر 8 هفته یکبار شما میتوند خون اهدا کنید ( مردان 6 بار در سال و خانم ها 4بار ).


Elham
Elham
لبخندزدن خیلی راحتتره
تابخوای به همه توضیح بدی که
چراحالت خوب نیست
لبخندزدن خیلی راحتتره
تابخوای به همه توضیح بدی که
چراحالت خوب نیست


Elham
Elham
خدایا!
جقدرخوشحال بودشیطان وقتی سیب را چیدم،
گمان کرد فریب داده است مرا
نمیدانست تو پرسیده بودی
که مرابیشتردوست داری یاماندن در بهشت را؟!
خدایا!
جقدرخوشحال بودشیطان وقتی سیب را چیدم،
گمان کرد فریب داده است مرا
نمیدانست تو پرسیده بودی
که مرابیشتردوست داری یاماندن در بهشت را؟!


دیدگاه · 1392/11/3 - 21:33 ·
5
Elham
Elham
خدایا!
خواهش که هیچ،
التماست میکنم
دو راهی های زندگی ام رابردار
من همین یک راه راهم گاهی اشتباهی میرم...
خدایا!
خواهش که هیچ،
التماست میکنم
دو راهی های زندگی ام رابردار
من همین یک راه راهم گاهی اشتباهی میرم...


دیدگاه · 1392/11/3 - 16:43 ·
7
Elham
Elham


دیدگاه · 1392/11/2 - 11:57 ·
9
Elham
Elham
یه وقتهایی آدم اونقدر تنهاست که آرزو داره یکی صداش کنه...حتی اشتباهی!!!
یه وقتهایی آدم اونقدر تنهاست که آرزو داره یکی صداش کنه...حتی اشتباهی!!!


Elham
Elham
میدونی تمام حرفهایم همان هاییست که نوشته نمیشوند؟
همان سه نقطه های بیچاره...!!
میدونی تمام حرفهایم همان هاییست که نوشته نمیشوند؟
همان سه نقطه های بیچاره...!!


Elham
Elham
خدایا!
توراعاشق دیدم وغریبانه غریبت شدم...
تورابخشنده پنداشتم وگناهکارشدم..
توراوفاداردیدم وهرجاکه رفتم بازگشتم..
توراگرم دیدم ودرسردترین لحظات به سراغت آمدم..
خدایاتومراچگونه دیدی که اینگونه وفادارشدی؟!...
خدایا!
توراعاشق دیدم وغریبانه غریبت شدم...
تورابخشنده پنداشتم وگناهکارشدم..
توراوفاداردیدم وهرجاکه رفتم بازگشتم..
توراگرم دیدم ودرسردترین لحظات به سراغت آمدم..
خدایاتومراچگونه دیدی که اینگونه وفادارشدی؟!...


دیدگاه · 1392/10/30 - 12:22 ·
6