اسماعیل


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
اسماعیل
1360-01-01
m - متاهل
اسلام
خراسان رضوی
مکانیک
لیسانس
بهیار
وزن: 85 - قد: 190
رفته ام
نمی کشم
موتورولا

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

اسماعیل تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]