وفا


مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: مهربان
وفا
3 امتياز
تازه وارد
1371-09-26
f - مجرد
اسلام
همدان
پرستاری
لیسانس
دانشجو
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

وفا تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

وفا
وفا
سلام به همه ی دوستان خوبم...
فرارسیدن ماه پر برکت "رجب "رو به همتون تبریک میگم.
امیدوارم بتونیم از برکات این ماه فیض ببریم.
سلام به همه ی دوستان خوبم...
فرارسیدن ماه پر برکت "رجب "رو به همتون تبریک میگم.
امیدوارم بتونیم از برکات این ماه فیض ببریم.


وفا
وفا
یک شبی مجنون نمازش را شکست..
بی وضو در کوچه ی لیلا نشست..
عشق آن شب مست مستش کرده بود..
فارغ از جام الستش کرده بود..
.گفت یا رب از چه خوارم کرده ای؟
بر صلیب عشق دارم کرده ای.خسته ام...زین عشق دلخونم نکن.من که مجنونم...تو مجنونم نکن.مرد این بازیچه دیگر نیستم.این تو و لیلای تو...من نیستم...
گفت:ای دیوانه...لیلایت منم..!
در رگت پنهان و پیدایت منم..سالها با جور لیلا ساختی.من کنارت بودم و نشناختی..!
.
.
.
خدایا
چه یافت آن که تو را گم کرد
و چه گم کرد آن که تو را یافت
یک شبی مجنون نمازش را شکست..
بی وضو در کوچه ی لیلا نشست..
عشق آن شب مست مستش کرده بود..
فارغ از جام الستش کرده بود..
.گفت یا رب از چه خوارم کرده ای؟
بر صلیب عشق دارم کرده ای.خسته ام...زین عشق دلخونم نکن.من که مجنونم...تو مجنونم نکن.مرد این بازیچه دیگر نیستم.این تو و لیلای تو...من نیستم...
گفت:ای دیوانه...لیلایت منم..!
در رگت پنهان و پیدایت منم..سالها با جور لیلا ساختی.من کنارت بودم و نشناختی..!
.
.
.
خدایا
چه یافت آن که تو را گم کرد
و چه گم کرد آن که تو را یافت


وفا
وفا
سال نو بر همه ی دوسشتان دانشجو و همکاران گرامی خجسته باد
با ارزوی سلامتی و خیروبرکت در سال جدید
سال نو بر همه ی دوسشتان دانشجو و همکاران گرامی خجسته باد
با ارزوی سلامتی و خیروبرکت در سال جدید