39554.jpg 94382701171688042863.jpg free-wallpapefdar-2.jpg 2.gif
فائزه


مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: سرمازده
فائزه
136 امتياز
خودمونی
1368-12-05
f - مجرد
اسلام
زنجان
دندانپزشکی
دکترا و بالاتر
دانشجو
وزن: 50 - قد: 160
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

فائزه تاکنون 1 کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

فائزه
فائزه
اگه نباشیم
تموم عروسکای دنیا بی مادر میشن
رنگای صورتی توی مغازه ها خاک میخورن
لواشک فروشیا ورشکست میشن
خونه سوت و کور میمونه و کسی نیس چنگولک بازی دربیاره
دیگه کسی نیس مامانا بهش غر بزنن
سوسکا افسردگی میگیرن چون کسی نیس که ازشون بترسه
ظرفای شیشه ای و چینی چندین سال کار میدادو نمیشکست
واقعا عجب چیزی هستیما
روزمون مبارک
اگه نباشیم
تموم عروسکای دنیا بی مادر میشن
رنگای صورتی توی مغازه ها خاک میخورن
لواشک فروشیا ورشکست میشن
خونه سوت و کور میمونه و کسی نیس چنگولک بازی دربیاره
دیگه کسی نیس مامانا بهش غر بزنن
سوسکا افسردگی میگیرن چون کسی نیس که ازشون بترسه
ظرفای شیشه ای و چینی چندین سال کار میدادو نمیشکست
واقعا عجب چیزی هستیما
روزمون مبارک


39554.jpg
فائزه
فائزه
دلم امشب صاف است
آسمان هم آرام
و هزاران فانوس
باد هم می آید
و نسیمی زیرک
سعی دارد که بفهماند شب
مظهر این همه تاریکی و دلتنگی نیست...
به گمانم فردا
روز خوبی باشد:
صورت ماه به من می گوید
دلم امشب صاف است
آسمان هم آرام
و هزاران فانوس
باد هم می آید
و نسیمی زیرک
سعی دارد که بفهماند شب
مظهر این همه تاریکی و دلتنگی نیست...
به گمانم فردا
روز خوبی باشد:
صورت ماه به من می گوید


94382701171688042863.jpg
فائزه
فائزه
بله ،
وبا ، مخملک
جوش و کهیر و کورک
جذام و گال و برفک
قند و فشار و سرخک
طرح و کشیک و عینک
روز پزشک مبارک
اینم ی دسته گل زیبا تقدیم به سفید پوشان
بله ،
وبا ، مخملک
جوش و کهیر و کورک
جذام و گال و برفک
قند و فشار و سرخک
طرح و کشیک و عینک
روز پزشک مبارک
اینم ی دسته گل زیبا تقدیم به سفید پوشان


[فایل]
free-wallpapefdar-2.jpg
فائزه
فائزه
مزرعه را ملخ ها به تاراج بردند
وما برای کلاغ ها مترسک ساخته ایم
واین بود اغاز حهالت ما
مزرعه را ملخ ها به تاراج بردند
وما برای کلاغ ها مترسک ساخته ایم
واین بود اغاز حهالت ما


2.gif
فائزه
فائزه
مرد باشی یا زن ، مرگ تمام ات میکند
انسان باش تا جاودانه زندگی کنی . . .
مرد باشی یا زن ، مرگ تمام ات میکند
انسان باش تا جاودانه زندگی کنی . . .


0.398259001366602723_talab.jpg
فائزه
فائزه
[blue] آنروزکه سقف خانه هاچوبی بود!

گفتارو عمل درهمه جا خوبی بود!


امروزبنای خانه ها سنگ شده!

دلهاهمه با بنا هماهنگ شده!
[blue] آنروزکه سقف خانه هاچوبی بود!

گفتارو عمل درهمه جا خوبی بود!


امروزبنای خانه ها سنگ شده!

دلهاهمه با بنا هماهنگ شده!


0.724965001387009141_taknaz.jpg
دیدگاه · 1392/09/24 - 01:49 ·
9
فائزه
فائزه
از صفر من تا بیست تو راهی به جز تقدیر نیست/دلخوش به استادم نکن حذف اضطراری دیر نیست

من غایبم یا در سکوت / تو حاضر و در گفتگو

من غافل از استاد و درس / تو می نویسی مو به مو

با جزوه و فرمول بیا / تا پاس کنم یک واحدی

چیزی نخواندن بهتر از یک شب تلاش بی خودی

با عشق در دانشکده جایی برای درس نیست / البته ترم هفت و هشت دیگر مجال ترس نیست

دانشجو گر عاشق شود – بی پرده مشروط می شود / چیزی شبیه آب هویج با کوفته مخلوط می شود
از صفر من تا بیست تو راهی به جز تقدیر نیست/دلخوش به استادم نکن حذف اضطراری دیر نیست

من غایبم یا در سکوت / تو حاضر و در گفتگو

من غافل از استاد و درس / تو می نویسی مو به مو

با جزوه و فرمول بیا / تا پاس کنم یک واحدی

چیزی نخواندن بهتر از یک شب تلاش بی خودی

با عشق در دانشکده جایی برای درس نیست / البته ترم هفت و هشت دیگر مجال ترس نیست

دانشجو گر عاشق شود – بی پرده مشروط می شود / چیزی شبیه آب هویج با کوفته مخلوط می شود


0_931081001347016125_taknaz_ir.jpg
فائزه
فائزه
چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است
درست مثل همین باران
که بی سوال
فقط می بارد
ارام
شمرده شمرده
فقط می بارد
چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است
چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است
درست مثل همین باران
که بی سوال
فقط می بارد
ارام
شمرده شمرده
فقط می بارد
چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است


فائزه
فائزه
دیشب داشتم کلیپ نگا میکردم ی کلیپ عجیب دیدم
تو یکی از جاده ها 2تا ماشین تصادف کرده بودن اتیش گرفته بودن
این تصادفه روی پل بود که حفاظم نداشت
از در یکیشون ی اقا اویزون بود که زنده م بود داشت داد می زد کمک اخ پام داره میسوزه
مردم یا داشتن داد می زدن یا الله اکبر می گفتن یا فیلم برداری
10دقیقه گذشت اون داد میکشید
هیچکس نرفت کمک
ماشین منفجر شد
چقدر انسانیت ها تفاوت پیدا کرده؟
دیشب داشتم کلیپ نگا میکردم ی کلیپ عجیب دیدم
تو یکی از جاده ها 2تا ماشین تصادف کرده بودن اتیش گرفته بودن
این تصادفه روی پل بود که حفاظم نداشت
از در یکیشون ی اقا اویزون بود که زنده م بود داشت داد می زد کمک اخ پام داره میسوزه
مردم یا داشتن داد می زدن یا الله اکبر می گفتن یا فیلم برداری
10دقیقه گذشت اون داد میکشید
هیچکس نرفت کمک
ماشین منفجر شد
چقدر انسانیت ها تفاوت پیدا کرده؟


فائزه
فائزه
او می رود دامن کشان
من زهر تنهایی نشان
دیگر مپرس از من نشان
کز دل نشانم می رود
او می رود دامن کشان
من زهر تنهایی نشان
دیگر مپرس از من نشان
کز دل نشانم می رود


فائزه
فائزه
ساعت ها را بگذارید بخوابند
بیهوده زیستن را نیاز به شمردن نیست
ساعت ها را بگذارید بخوابند
بیهوده زیستن را نیاز به شمردن نیست