فاطمه شوشترى پور


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
فاطمه شوشترى پور
1359-12-01
f - مجرد
اسلام
خوزستان
مامايي
لیسانس
ماما
وزن: ٦٣ - قد: ١٧٤
نمی کشم
اپل

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

فاطمه شوشترى پور تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]