معصومه صفایی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
معصومه صفایی
1353-11-01
f - متاهل
اسلام
تهران
مامایی
لیسانس
ماما
وزن: 60 - قد: 155
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

معصومه صفایی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]