cute-glitter-pictures-004.gif 1M4M.jpg diary-of-a-baby-humor-funny.jpg 05.jpg
forough

life isnt about finding yourselfe life is .. [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: شاد
forough
12 امتياز
تازه وارد
1372-02-25
- مجرد
اسلام
خراسان رضوی
midwifery
لیسانس
ماما

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

forough تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

forough
forough
سنتو

ست زایمان

سونیکیت

سرنگ

سونوگرافی

سرم

خودمونم که ماشاالله سبز پوشیم
اینم هفت سین مامایی

سالی پر از سلامتی و آرامش و امنیت براتون آرزومندم.
سنتو

ست زایمان

سونیکیت

سرنگ

سونوگرافی

سرم

خودمونم که ماشاالله سبز پوشیم
اینم هفت سین مامایی

سالی پر از سلامتی و آرامش و امنیت براتون آرزومندم.


cute-glitter-pictures-004.gif
forough
forough
ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ :
ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ،
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮﺩﻥ،
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩﻡ
ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ،
ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﺮﺩﻡ
ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ،
ﭼﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ،ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ
ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺗﺼﻮﺭﺕ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ
ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ،
ﺯﯾﺮﺍ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺴﻢ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻣﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﺤﺾ،ﺛﺮﻭﺗﯽ ﻻﯾﺰﺍﻝ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻏﯿﺮ
ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﻃﺎﻟﺒﻢ،
ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺑﺘﺮﺳﻢ ....
ﻣﻦ ﺩ..
[ادامه متن . . .]
ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ :
ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ،
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮﺩﻥ،
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩﻡ
ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ،
ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﺮﺩﻡ
ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ،
ﭼﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ،ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ
ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺗﺼﻮﺭﺕ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ
ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ،
ﺯﯾﺮﺍ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺴﻢ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻣﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﺤﺾ،ﺛﺮﻭﺗﯽ ﻻﯾﺰﺍﻝ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻏﯿﺮ
ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﻃﺎﻟﺒﻢ،
ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺑﺘﺮﺳﻢ ....
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﮐﺖ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺘﻢ .....
ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﺑﺎﺷﯿﻢ ....
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ
ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ ﺳﭙﺎﺱ ....
ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻮﺍﺯﺷﻢ ﮐﺮﺩﯼ
ﺭﻭﺯﺗﻮﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭﻋﺎﻗﺒﺘﺘﻮﻥ ﺑﺨﯿﺮ


forough
forough
ترم زندگیت بی مشروطی

لحظاتت همیشه پاس

معدل شادیت 20

سایه حذف از زندگیتون دور

روز دانشجو مبارک ...
ترم زندگیت بی مشروطی

لحظاتت همیشه پاس

معدل شادیت 20

سایه حذف از زندگیتون دور

روز دانشجو مبارک ...


1M4M.jpg
دیدگاه · 1393/09/16 - 15:38 ·
6
forough
forough
خاطرات جالب یک جنین

اظهار وجود:

هنوز کسی از وجودم خبر ندارد .البته وجود که چه عرض کنم .هرچند ساعت یکبار تا می خواهم سلول
هایم را بشمرم همه از وسط تقسیم می شوند و حساب و کتابم به هم می ریزد.

زندان :
گاهی وقت ها فکر میکنم مگه چه کار بدی کردم که مرا به تحمل یک حبس 9 ماهه در انفرادی محکوم
کرده اند ؟؟؟؟!!!!!!!!!

فرق اینجا با آنجا :
داشتم با خودم فکر می کردم ا.. [ادامه متن . . .]
خاطرات جالب یک جنین

اظهار وجود:

هنوز کسی از وجودم خبر ندارد .البته وجود که چه عرض کنم .هرچند ساعت یکبار تا می خواهم سلول
هایم را بشمرم همه از وسط تقسیم می شوند و حساب و کتابم به هم می ریزد.

زندان :
گاهی وقت ها فکر میکنم مگه چه کار بدی کردم که مرا به تحمل یک حبس 9 ماهه در انفرادی محکوم
کرده اند ؟؟؟؟!!!!!!!!!

فرق اینجا با آنجا :
داشتم با خودم فکر می کردم اگه قراربود ما جنین ها به جای رحم مادر در جایی از بدن پدرها زندگی
می کردیم چه اتفاقاتی می افتاد:
– احتمالا در همان هفته های اول حوصله شان سر می رفت و سزارین می کردند !!!
– کشوی میزشان را از طریق هل دادن با شکمشان می بستند !!!
– اگر ویار می کردند باعث به وجود آمدن قحطی می شد!!!
– به خاطر بی توجهی تا لحظه زایمان هم سراغ دکتر نمی رفتند و احتمالا در اداره وضع حمل می کردند!!!
– اگر بچه توی شکمشان لگد می زد ،آنها هم فورا توی سرش می زدند تا ادب شود !!!

بلوتوث:
امروز موقع سونوگرافی هرچی برای دکتر دست تکون دادم که از من عکس نگیر نفهمید،الان حسابی
نگران شدم می ترسم عکس هایم پخش شوند چون از نظر پوشش اصلا در وضعیت مناسبی نبودم

اعتمادسازی:
امروز همش می خواستم بروم گشت و گذار اما مادر اینقدر نگران گم شدن من است
آنچنان مرا با بندناف بسته است که نمی گذارد دور شوم

موج مکزیکی:
اینکه بعضی وقتها حسابی قاط میزنم به خاطر امواج موبایل است.مادرم،نمی شود به احترام من
کمتر اس ام اس بازی کنی؟ فردا روز اگر نوار مغزیم مملو از موج های مکزیکی بود، تقصیر خودت
است …! راستی از پارازیت ها چه خبر؟!

سکوت سرشار از ناگفته هاست:
از بس به خاطر سکوت اینجا عقده ای شدم که تصمیم گرفتم به محض تولد فقط جیغ بزنم تا
تخلیه شوم…..

چندبار مصرف:
لابد شنیده اید که یک نفر می رود و از فروشنده می پرسد که آقا نان یک بار مصرف دارید؟
و فروشنده میخندد و می گوید مگر نان چند بار مصرف هم داریم؟؟
خواستم بگم اصلا هم خنده دار نیست اینجا هر چیزی که به من برسد دوبار مصرف است!!!!

جغرافیای بدن:
فکر کنم در قطب جنوب هستم چون در این مدت اینجا همیشه شب است….


diary-of-a-baby-humor-funny.jpg
forough
forough
خدا همیشه آنلاینه....
کافیه
دلت رو به روز رسانی کنی
اون موقع میبینی که در تک تک لحظات کنارتـــ بوده
و هست و خواهد بود....
اگر دیدی خط ها شلوغه و حس میکنی جوابی نمیاد،
از پسورد"یا حسین" استفاده کن....
خدا به این پسورد حساسه و به سرعت نور جواب میده.
گاهی که حس میکنیم ارتباط قطع شده.....
مشکل از مخاطب نیست، دل ما ویروس گرفته...
خدا همیشه آنلاینه....
کافیه
دلت رو به روز رسانی کنی
اون موقع میبینی که در تک تک لحظات کنارتـــ بوده
و هست و خواهد بود....
اگر دیدی خط ها شلوغه و حس میکنی جوابی نمیاد،
از پسورد"یا حسین" استفاده کن....
خدا به این پسورد حساسه و به سرعت نور جواب میده.
گاهی که حس میکنیم ارتباط قطع شده.....
مشکل از مخاطب نیست، دل ما ویروس گرفته...


forough
forough
نی نی دوست دارین؟؟
اینم یه سفره پرنی نی{-29-}
نی نی دوست دارین؟؟
اینم یه سفره پرنی نی{-29-}


05.jpg
forough
forough
آنتی بیوتیک از جنس بدن انسان


محققین به تازگی موفق شده اند از همان میکروبهایی که به بدن انسان حمله می کنند آنتی بیوتیک بسازند و با آنها مقابله کنند!این موفقیت توسط میکروب شناسان معروف به دست آمده است!

در یک مطالعه در سلول منتشر شده تحقیقات جدید نشان می دهند مجموعه ای از میکروارگانیسم ها که در بدن ما زندگی می کنند می توانند برای داروهای آنتی بیوتیکی مورد استفاده قرار بگیرند.

محققان microbiome انسان را کشف کرده ا.. [ادامه متن . . .]
آنتی بیوتیک از جنس بدن انسان


محققین به تازگی موفق شده اند از همان میکروبهایی که به بدن انسان حمله می کنند آنتی بیوتیک بسازند و با آنها مقابله کنند!این موفقیت توسط میکروب شناسان معروف به دست آمده است!

در یک مطالعه در سلول منتشر شده تحقیقات جدید نشان می دهند مجموعه ای از میکروارگانیسم ها که در بدن ما زندگی می کنند می توانند برای داروهای آنتی بیوتیکی مورد استفاده قرار بگیرند.

محققان microbiome انسان را کشف کرده اند که شامل بیش از 3000 خوشه از ژن های باکتری با نقشه هایی برای ساخت و ساز کارخانه سلولی است.

مطالعه جدید نشان می دهد یک سناریوی شگفت انگیز می تواند جایگزین داروهای مصرفی شود. امروزه شرکت های داروسازی با مطالعه بر روی باکتری های بدن توانسته اند آنتی بیوتیک های نوینی را از همان باکتری های موجود در بدن بسازند.

میکروب شناسی سنتی به طور معمول در گونه های فردی تمرکز دارد. گونه ای از میکروب ها به عنوان جوامع است که بیش از میلیون ها سال تکامل یافته اند و در همه جا زندگی می کنند و پیشرفت های اخیر در فن آوری هایی مانند DNA عکس های مختلفی را از میکروب ها در اطراف ما به نمایش گذاشته است.

به تازگی، دانشمندان سرنخ هایی در مورد اوتیسم از باکتری های موجود در روده ارائه داده اند. در آخرین پژوهش، تخقیقات محققان نشان می دهد که microbiome انسان ممکن است یک منبع غنی از مواد به طور طبیعی برای حفظ سلامت باشد که می توان از آن ها برای ساخت دارو ها استفاده کرد.


germs.jpg
forough
forough
بیش از 125 میلیون زن و دختر در سراسر جهان ختنه می‌شوند

بنا به اذعان کمیساریای عالی ملل متحد بالغ بر 125 میلیون دختر و زن در سراسر جهان ختنه می‌شوند و بالغ بر 30 میلیون نفر نیز در دهه آتی، در معرض خطر ختنه شدن قرار دارند.

ناوی پیلی؛ رئیس کمیساریای عالی ملل متحد، به همین منظور در زمینه حقوق بشر، اخیراً بر لزوم مقابله با ختنه دختران تأکید کرده است.

پیلی اذعان کرده است: ختنه دختران سبب بروز آسیب‌ها و خطرات جدی و جبران‌ن.. [ادامه متن . . .]
بیش از 125 میلیون زن و دختر در سراسر جهان ختنه می‌شوند

بنا به اذعان کمیساریای عالی ملل متحد بالغ بر 125 میلیون دختر و زن در سراسر جهان ختنه می‌شوند و بالغ بر 30 میلیون نفر نیز در دهه آتی، در معرض خطر ختنه شدن قرار دارند.

ناوی پیلی؛ رئیس کمیساریای عالی ملل متحد، به همین منظور در زمینه حقوق بشر، اخیراً بر لزوم مقابله با ختنه دختران تأکید کرده است.

پیلی اذعان کرده است: ختنه دختران سبب بروز آسیب‌ها و خطرات جدی و جبران‌ناپذیر بر آنها می‌شود؛ از جمله اینکه از توانمندی جنسی زنان و دختران می‌کاهد. در گفتمان نهادهای بین‌المللی در دهه‌های اخیر از ختنه دختران و زنان به عنوان یکی از رویه‌های زیان‌بار نام‌ برده می‌شود.

رئیس کمیساریای عالی ملل متحد می‌افزاید: در حال حاضر، تلاش و اِعمال فشار نهادهای بین‌المللی سبب شده است که حدود یک درصد از موارد ختنه دختران کاسته شود، اما هدف اصلی نهادهای بین‌المللی، کاهش نیمی از موارد ختنه دختران و زنان در سراسر جهان است.

در نشست اخیر کمیساریای عالی ملل متحد در مورد حقوق بشر، تأکید شده است که ختنه دختران و زنان به عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق بشر زنان قلمداد می‌شود و فرهنگ و سنت جوامع مختلف نمی‌تواند این رویه زیان‌بار را توجیه کند، اما ریشه‌های فرهنگی و مذهبی این رویه زیان‌بار در جوامع مختلف، این ضرورت را ایجاب کرده است که در طول زمان و از طریق برنامه‌ریزی بلندمدت با ختنه زنان و دختران مقابله شده و به طور کامل ریشه‌کن شود.

در این نشست بر لزوم ایجاد تغییرات بنیادین در رویکردها و نگرش‌های سنتی حاکم بر جوامع در زمنیه ریشه‌کن کردن و مقابله با ختنه زنان و دختران تأکید شده است و این امر از طریق ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی افراد جامعه؛ خصوصاً زنان و دختران، محقق خواهد شد.

علاوه بر این، نماینده سازمان جهانی بهداشت در این نشست خاطرنشان کرده است که ختنه زنان و دختران، آثار زیان‌بار و جبران‌ناپذیر بر سلامت قربانیان دارد.

همچنین لازم به توضیح است که در بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر که چندی پیش برگزار شد، پانلی در خصوص مقابله با ختنه زنان و دختران تشکیل شد که در آن، نمایندگان نهادهای بین‌المللی، نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و نمایندگان برخی از دولت‌ها حضور داشتند.


12548_114.jpg
forough
forough
آیازنان مبتلا به MSمی توانندباردارشوند؟

بر خلاف بعضی نظریه های پیشین، بارداری در زنان مبتلا به ام اس به سقط‌، مرده‌زایی یا ناهنجاری های مادرزادی منجر نمی‌شود و ابتلای مادر به ام اس برای جنین خطری به همراه ندارد.

بررسی ها حاکی از این است که در بیماران تحت کنترل، علایم بیماری ام اس در طول بارداری به خصوص در سه ماهه سوم به شدت کاهش می‌یابند. البته اگر بیماری مادر تحت کنترل نباشد ممکن است مشکلاتی مانند عدم کنترل مثانه و اختلالاتی در راه .. [ادامه متن . . .]
آیازنان مبتلا به MSمی توانندباردارشوند؟

بر خلاف بعضی نظریه های پیشین، بارداری در زنان مبتلا به ام اس به سقط‌، مرده‌زایی یا ناهنجاری های مادرزادی منجر نمی‌شود و ابتلای مادر به ام اس برای جنین خطری به همراه ندارد.

بررسی ها حاکی از این است که در بیماران تحت کنترل، علایم بیماری ام اس در طول بارداری به خصوص در سه ماهه سوم به شدت کاهش می‌یابند. البته اگر بیماری مادر تحت کنترل نباشد ممکن است مشکلاتی مانند عدم کنترل مثانه و اختلالاتی در راه رفتن در طول دوره بارداری ایجاد شود.

همچنین در حدود ۳۰ درصد از زنان مبتلا به ام اس که بیماریشان قبل از آغاز بارداری کنترل نشده است، برخی علایم ممکن است تا سه ماه پس از زایمان عود کنند.

پیشنهاد می شود زنان مبتلا به ام اس پیش از اقدام به بارداری درباره قطع داروها و یا تغییر نوع و دوز آنها حتما با پزشک خود مشورت کنند. خوشبختانه در حال حاضر بیشتر زنان مبتلا به ام اس می توانند بارداری طبیعی داشته و نوزاد سالمی به دنیا بیاورند.


mss.jpg
دیدگاه · 1393/06/10 - 22:33 ·
5
forough
forough
یوگا,ورزش مناسب مادران باردار

زنانی که در دوره بارداری خود از نوعی اضطراب یا افسردگی رنج می‌برند، هنگام تولد، وزن نوزادشان در مقایسه با زنانی که در چنین وضعیتی نبوده‌اند، وزن کمتری دارند.


لازم است مادران باردار در این دوران خود را از اضطراب دور کرده و با مراقبت‌های روحی و روانی قبل و بعد از زایمان از بروز اختلال کم وزنی نوزاد، هنگام تولد که از مهمترین عوامل تهدید کننده سلامت نوزاد است پیشگیری کنند.

بهتر اس.. [ادامه متن . . .]
یوگا,ورزش مناسب مادران باردار

زنانی که در دوره بارداری خود از نوعی اضطراب یا افسردگی رنج می‌برند، هنگام تولد، وزن نوزادشان در مقایسه با زنانی که در چنین وضعیتی نبوده‌اند، وزن کمتری دارند.


لازم است مادران باردار در این دوران خود را از اضطراب دور کرده و با مراقبت‌های روحی و روانی قبل و بعد از زایمان از بروز اختلال کم وزنی نوزاد، هنگام تولد که از مهمترین عوامل تهدید کننده سلامت نوزاد است پیشگیری کنند.

بهتر است مادرانی که در دوره بارداری خود دچار استرس و اضطراب هستند در کلاسهای آموزش والدین و زایمان شرکت کنند تا اطلاعات لازم و کافی در این رابطه کسب کنند با کسب این اطلاعات تا حدودی استرس و اضطراب آنها در خصوص زایمان کاهش می‌یابد.

علاوه بر کلاسهای آموزش تکنیک‌های آرام بخشی مانند یوگا را فرا گیرند تا به این ترتیب تا حدودی از اضطراب خود بکاهند.


1146_635401529375427223_l.jpg
دیدگاه · 1393/06/9 - 00:04 ·
4
forough
forough
در آینده ای نه چندان دور!!{-30-}
در آینده ای نه چندان دور!!{-30-}


o0xsl7miwl740nzbrdym.jpg
forough
forough
به دنیا آمدن نوزادان 11 قلویی در هند!!!


به گزارش پارس ناز سایت های اینترنتی تصاویر این 11 نوزاد و مادر آنها را تحت عنوان زن هندی که تیم ملی متشکل از 11 بازیکن به دنیا می آورد را منتشر کردند. رسانه های هندی با سوژه قرار دادن این اتفاق جالب افزودند که؛ این زن هندی از یک خانواده فقیری است و همسر وی یک کارگر می باشد. بنابراین گزارش، پس از زایمان این زن هندی، با افزایش تماشاگرانی که برای دیدن نوزادن به بیمارستان آمده بودند، بیمارستان به محلی برای گردشگری تبدیل شده بود!
به دنیا آمدن نوزادان 11 قلویی در هند!!!


به گزارش پارس ناز سایت های اینترنتی تصاویر این 11 نوزاد و مادر آنها را تحت عنوان زن هندی که تیم ملی متشکل از 11 بازیکن به دنیا می آورد را منتشر کردند. رسانه های هندی با سوژه قرار دادن این اتفاق جالب افزودند که؛ این زن هندی از یک خانواده فقیری است و همسر وی یک کارگر می باشد. بنابراین گزارش، پس از زایمان این زن هندی، با افزایش تماشاگرانی که برای دیدن نوزادن به بیمارستان آمده بودند، بیمارستان به محلی برای گردشگری تبدیل شده بود!


Hendoostaan.jpg