فروغ


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
فروغ
1372-02-02
f - مجرد
اسلام
پزشکی
دکترا و بالاتر
دانشجو
وزن: 59 - قد: 168

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

فروغ تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]