ستایش


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
ستایش
1363-06-10
f - متاهل
اسلام
خوزستان
پرستاری
لیسانس
پرستار
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

ستایش تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]