راضیه


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
راضیه
1365-07-15
f - متاهل
اسلام
اصفهان
فناوری اطلاعات سلامت
فوق لیسانس
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

راضیه تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]