حسین


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
حسین
44 امتياز
تازه وارد
1370-01-01
- مجرد
اسلام
پزشکی
دکترا و بالاتر
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

حسین تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

حسین
حسین
مبارک باشه..
مبارک باشه..


دیدگاه · 1393/01/13 - 22:57 ·
6
حسین
حسین
دل تکونی از خونه تکونی واجبتره.
دلتو بتکون از حرفها, بغضها, ادما
دلتو بتکون از هرچی که تواین یکسال یادش دلتو به درد اورد از خاطرهایی که گریهاش بیشتر از خنده هاش بود
از نفهمیدن اوناییکه که همیشه فهمیدیشون.
اگه با یه ببخشید، منم مقصر بودم، یکیرو اروم میکنی ارومش کن
دلتو بتکون یه نفس عمیق بکش سلام کن به بهار, به اتفاقای خوب.....
بهار خوش اومدی......
دل تکونی از خونه تکونی واجبتره.
دلتو بتکون از حرفها, بغضها, ادما
دلتو بتکون از هرچی که تواین یکسال یادش دلتو به درد اورد از خاطرهایی که گریهاش بیشتر از خنده هاش بود
از نفهمیدن اوناییکه که همیشه فهمیدیشون.
اگه با یه ببخشید، منم مقصر بودم، یکیرو اروم میکنی ارومش کن
دلتو بتکون یه نفس عمیق بکش سلام کن به بهار, به اتفاقای خوب.....
بهار خوش اومدی......


دیدگاه · 1392/12/28 - 02:10 ·
9
حسین
حسین
مبارک باشه....
مبارک باشه....


دیدگاه · 1392/10/11 - 14:58 ·
6