ایرسا عمرانی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
ایرسا عمرانی
1375-05-12
f - مجرد
اسلام
کرمان
پزشکی
دیپلم
پزشک میشم دیگه...
وزن: 55 - قد: 160
فراری
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

ایرسا عمرانی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]