issa


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
issa
1365-03-10
m - مجرد
اسلام
خوزستان
pezeshki
دکترا و بالاتر
وزن: 85 - قد: 178
معاف
نمی کشم
iphon

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

issa تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]