علی فتحی پور


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
علی فتحی پور
1351-01-18
m - متاهل
اسلام
تهران
مدیریت فرهنگی
لیسانس
کارمند
رفته ام
می کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

علی فتحی پور تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]