کاظم هاشمی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
کاظم هاشمی
1352-11-11
m - متاهل
اسلام
مدیریت بازرگانی - گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
دکترا و بالاتر
کارمند
وزن: 90 - قد: 175
رفته ام
نمی کشم
آیفون

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

کاظم هاشمی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]