منیره پرهیز


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
منیره پرهیز

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

منیره پرهیز تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]