مهدی رحیمی

منم خودمو خودم [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
مهدی رحیمی
1369-12-16
m - مجرد
اسلام
خراسان جنوبی
ندارم
دیپلم
ازاد
وزن: 55 - قد: 165
رفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

مهدی رحیمی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

مهدی رحیمی
مهدی رحیمی
@monalisa4r
@monalisa4r


دیدگاه · 1396/06/8 - 10:15 ·