مهدی رحیمی

منم خودمو خودم [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
مهدی رحیمی
1369-12-16
m - مجرد
اسلام
خراسان جنوبی
ندارم
دیپلم
ازاد
وزن: 55 - قد: 165
رفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

مهدی رحیمی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

مهدی رحیمی
مهدی رحیمی
@monalisa4r
@monalisa4r


دیدگاه · 1396/06/8 - 10:15 ·