mahsa

مودب .مهربون.خوش اخلاق.حساس [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
mahsa
1372-06-12
f - مجرد
اسلام
کرمانشاه
پرستاری
لیسانس
دانشجو

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

mahsa تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

mahsa
mahsa
نِمیدانم !!

دلـــ مــن نازُکـــ است یــا چشمان تــو تیــــــز !!!

هَـر گــاه نگــاه بہ تــو میــدوزَم

بنــدِ دلم پــاره مے شَود . . ....
نِمیدانم !!

دلـــ مــن نازُکـــ است یــا چشمان تــو تیــــــز !!!

هَـر گــاه نگــاه بہ تــو میــدوزَم

بنــدِ دلم پــاره مے شَود . . ....