mahsun71 - شبکه پزشکی فیس طب
mohsen


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
mohsen
1395-11-19
m - مجرد
اسلام
همدان
پزشکی
دکترا و بالاتر
دانشجو
وزن: 72 - قد: 187
نرفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

mohsen تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]