مجیدخ


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
مجیدخ
0000-00-00
- مجرد
اسلام
فوق دیپلم
معاف
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

مجیدخ تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]