Mehran Azadmehr


مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: ورزشکار
Mehran Azadmehr
1370-05-06
m - مجرد
اسلام
یزد
پزشکی
دکترا و بالاتر
بیکار
نرفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

Mehran Azadmehr تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]
و_

Mehran Azadmehr
Mehran Azadmehr
من اینو دیدم کپ کردم ، شما چطور؟
https://tavaana.org/fa/node/13558
فقط همینمون مونده
من اینو دیدم کپ کردم ، شما چطور؟
https://tavaana.org/fa/node/13558
فقط همینمون مونده


Mehran Azadmehr
Mehran Azadmehr
من و زندگی،
همیشه در حال جنگیم؛
او برای از پا درآوردن من ،
و من برای روی پا نگه داشتن او...
من و زندگی،
همیشه در حال جنگیم؛
او برای از پا درآوردن من ،
و من برای روی پا نگه داشتن او...


Mehran Azadmehr
Mehran Azadmehr
"آینــــده ای "خواهـــم ساخت که


" گذشتــــه ام " جلویــــش زانـُــــــو بزنــــد ...!


قـــرار نیـــســــت مــــن هــــم دلِ کس دیـــگری را بشکنــــــــــــم ...!
برعـــــکــــس کســــی را که وارد زندگیــــم میشــــود ,


آنـــقـــــــــــدر خوشبـــــــــــ♥ـخت می کنــــم کـــــه ,


به هـــــــر روزی کـــــه جــای " او " نیـستــــی به خودت " لعنـــت "
بفــــــــرستـی...!
"آینــــده ای "خواهـــم ساخت که


" گذشتــــه ام " جلویــــش زانـُــــــو بزنــــد ...!


قـــرار نیـــســــت مــــن هــــم دلِ کس دیـــگری را بشکنــــــــــــم ...!
برعـــــکــــس کســــی را که وارد زندگیــــم میشــــود ,


آنـــقـــــــــــدر خوشبـــــــــــ♥ـخت می کنــــم کـــــه ,


به هـــــــر روزی کـــــه جــای " او " نیـستــــی به خودت " لعنـــت "
بفــــــــرستـی...!