میثم محمدی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
میثم محمدی
1366-03-06
- مجرد
تهران
فوریتهای پزشکی
لیسانس
تکنسین فوریتهای پزشکی
وزن: 67 - قد: 184
رفته ام
نمی کشم
iphone6

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

میثم محمدی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]