fa


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
fa
1369-02-26
f - مجرد
اسلام
تهران
پزشکی
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

fa تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]