مينا محمودي


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
مينا محمودي
1373-11-28
f - مجرد
اسلام
تهران
دانشجو
وزن: 70 - قد: 178
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

مينا محمودي تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]