نغمه مبینی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
نغمه مبینی
1358-04-15
f - مجرد
اسلام
پرستاری داخلی جراحی
فوق لیسانس
پرستار
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

نغمه مبینی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]