محدثه مرادی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
محدثه مرادی
1374-06-26
f - مجرد
اسلام
همدان
پرستاری
لیسانس
دانشجو
وزن: ۵۳ - قد: ۱۵۶

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

محدثه مرادی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]