دخی:)


مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: مهربان
دخی:)
1372-05-22
f - مجرد
اصفهان
پزشکی
می کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

دخی:) تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

دخی:)
دخی:)
چند روز دیگه ثبت نام پیام نوره.به نظر دکاتیر محترم اگه کسی خیلی روانشناسی دوست داشته باشه و بخواد با پزشکی دورشته ای کنه کار درستیه؟
عاغا من هر چی فک می کنم نمی تونم از روانشناسی بگذرم از طرفی نمی خوام از پزشکی ام جا بمونم.بعد همه می گن بعد علوم پایه نمیشه نفس کشید دیگه ...خیلی سخت میشه!
اها اینم بگم که لیسانس پیام نور سقفش10ساله و 6ترمم مرخصی میدن-!!-مثلن من می تونم هر ترم 12واحد بگیرم همش!بعد تو پیام نور خیلی درگیر معدل نباشم
چطوره؟مخالفت نکنین فقط:د
دوستان ترم بالاتر -استیجر و..-شما بگین خ سخته بعد علوم پایه؟
چند روز دیگه ثبت نام پیام نوره.به نظر دکاتیر محترم اگه کسی خیلی روانشناسی دوست داشته باشه و بخواد با پزشکی دورشته ای کنه کار درستیه؟
عاغا من هر چی فک می کنم نمی تونم از روانشناسی بگذرم از طرفی نمی خوام از پزشکی ام جا بمونم.بعد همه می گن بعد علوم پایه نمیشه نفس کشید دیگه ...خیلی سخت میشه!
اها اینم بگم که لیسانس پیام نور سقفش10ساله و 6ترمم مرخصی میدن-!!-مثلن من می تونم هر ترم 12واحد بگیرم همش!بعد تو پیام نور خیلی درگیر معدل نباشم
چطوره؟مخالفت نکنین فقط:د
دوستان ترم بالاتر -استیجر و..-شما بگین خ سخته بعد علوم پایه؟


دخی:)
دخی:)
دوستان گرام!من ترم تابستان می خوام از بین بافت و اناتومی تنه یکی رو انتخاب کنم.کودوم بهتره به نظرتون؟گمن ترم دیگه اندام دارم حالا تنه رو بردارم بهتر ننیست؟چون این طوری برا ترم دیگه 2تا اناتومی باهم ندارم.در کل پیشنهادتون؟
دوستان گرام!من ترم تابستان می خوام از بین بافت و اناتومی تنه یکی رو انتخاب کنم.کودوم بهتره به نظرتون؟گمن ترم دیگه اندام دارم حالا تنه رو بردارم بهتر ننیست؟چون این طوری برا ترم دیگه 2تا اناتومی باهم ندارم.در کل پیشنهادتون؟


دخی:)
دخی:)
یعنی مسخره ترین کار دنیا خوندن بهداشته اونم از نوع اصول و کلیات خدمات بهداشت و درمانیی!!!!!من در طول ترم هیچی نخوندم الان موندم با این کتاب بدون هیچ گونه حذفی جات و نمونه سوال و .....کجاش و بخونم اخه؟اعتراف می کنم از امتحان بیوشیمی ام بدتره!!!!
یعنی مسخره ترین کار دنیا خوندن بهداشته اونم از نوع اصول و کلیات خدمات بهداشت و درمانیی!!!!!من در طول ترم هیچی نخوندم الان موندم با این کتاب بدون هیچ گونه حذفی جات و نمونه سوال و .....کجاش و بخونم اخه؟اعتراف می کنم از امتحان بیوشیمی ام بدتره!!!!