mohammad hozhabri


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
mohammad hozhabri
1357-04-11
m - متاهل
اسلام
کرمانشاه
پزشکی
دکترا و بالاتر
پزشک
وزن: 84 - قد: 180
معاف
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

mohammad hozhabri تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]