mohammad

ساده [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
mohammad
1352-11-01
- مجرد
اسلام
تهران
medicine
دکترا و بالاتر
GP

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

mohammad تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]