mohammad


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
mohammad
1373-03-01
m - مجرد
اسلام
تهران
پزشکی
دکترا و بالاتر
دانشجو
وزن: 73 - قد: 187
نرفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

mohammad تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]