زهرا نکوکار


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
زهرا نکوکار
1371-10-22
f - مجرد
اسلام
یزد
داروسازی
دکترا و بالاتر
دانشجو
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

زهرا نکوکار تاکنون 1 کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]