سیده نوشین قضایی صدر


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
سیده نوشین قضایی صدر
1364-08-30
f - مجرد
اسلام
تهران
مدیریت پرستاری، اطفال
فوق لیسانس
پرستار
وزن: - قد: ۱۶۳
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

سیده نوشین قضایی صدر تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]