فاطمه

حساس [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
فاطمه
1360-12-01
- مجرد
تهران
دارو
فوق لیسانس
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

فاطمه تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]